Internetový veľkoobchod samolepiacich etikiet.

Nákupný košík

Počet položiek: 0 ks

Suma košíka: 0 € (0 Sk)

Zobraziť obsah košíka
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SK

Naši partneri

  • Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska
  • Slovenský vyhľadávač BEST.SK
  • Internetové obchody, e-shop, internetový obchod

Obchodné podmienky

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
meno a priezvisko kupujúceho,
názov,
obchodnú firmu a sídlo,
miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho,
IČO a DIČ kupujúceho,(pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť)
telefón a e-mail kupujúceho,
kód produktu, (ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky)
množstvo požadovaných kusov produktov,
vybraný spôsob platby,
požadovaný termín dodania tovaru,
adresu pre dodanie tovaru,

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

Spôsob platby

Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Možnosti platby:
- predfaktúrou
- na dobierku
- hotovostou pri osobnom odbere

Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenska. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú
- overenie objednávky
- voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve,
- prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr od 48 hodín po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Dopravné

K cene tovaru je zvlásť účtované dopravné. U osobného odberu sa neúčtuje. (ďalšie info - sadzobník pošty)

Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho: Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ostatné ujednania

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s týmito súhlasí.